dissabte, 17 de març del 2012

Dia de la poesia catalana

Per què calen els ulls
si és tot el cos que mira?

Gli amanti. Manzù.
Josep Esteve. 1975